Muuseumi missioon

1992. aastal moodustati Jõgeva Linnavolikogu otsusega Betti Alveri Fond, mille kaudu juurdus mõte muuseumi loomiseks.

2012 andis Betti Alveri Fond volitused edasi SA Betti Alveri Muuseumile.

Jõgeva Vallavolikogu määruse alusel 18. veebruarist 2021 on Betti Alveri Muuseum Jõgeva Vallavalitsuse hallatav asutus.

Muuseumi missioon on Betti Alveri, Alo Mattiiseni ja teiste Jõgeva valla Eesti kultuuriloosse sügava jälje jätnud loomeinimeste pärandi ning Jõgeva linna ja valla kultuuriloo kogumine, säilitamine, uurimine ja vahendamine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.

Vaata ka:

Betti Alveri Muuseumi kogumispõhimõtted